Oct 14

Dupa o munca organizatorica si procedurala de aproape trei luni, Comitetul Civic de Initiativa pentru Revizuirea Constitutiei a reusit sa parcurga toate etapele premergatoare declansarii strangerii de semnaturi pentru modificarea legii fundamentale.

Sunt vizate trei modificari:

 1. Pentru a asigura controlul natiunii asupra institutiilor statului, pentru a respecta suprematia vointei natiunii, se propune ca procedura suspendarii presedintelui sa poata fi declansata si la initiativa a un milion de cetateni romani cu drept de vot. Vocea poporului trebuie ascultata.
 2. Pentru a combate eficient coruptia, propunem sa se mentioneze explicit in Constitutie dublarea limitelor pedepselor prevazute de legea penala pentru infractiunile comise de persoane aflate in exercitarea unei functii publice.
 3. Pentru a proteja viata, siguranta si sanatatea cetatenilor, propunem ca maximul pedepselor prevazute pentru infractiunile de omor deosebit de grav, trafic de droguri si pedofilie sa fie detentiunea pe viata, fara posibilitatea reducerii pedepsei pe parcursul executarii. Gravitatea extrema a acestor infractiuni legitimeaza includerea regimului sanctionator chiar in textul Constitutiei.

Urmeaza strangerea de semnaturi la nivel national si, probabil, o mobilizare civica fara precedent. E un moment in care legea nu se mai negociaza in Parlament, de deputati si senatori „tranzactionabili”: e momentul in care fiecare cetatean poate influenta direct procesul decizional.

Iata textul publicat in aceasta saptamana de Monitorul Oficial:

 

34 Raspunsuri la “A inceput revizuirea cetateneasca a Constitutiei”

 1. doru spune:

  Sunteti mai tare ca Baselu! „E un moment in care legea nu se mai negociaza in Parlament, de deputati si senatori “tranzactionabili”: e momentul in care fiecare cetatean poate influenta direct procesul decizional”. Bravo, domle! Asta-i citat din Lazaroiu de la ultimul referendum? A! deja vocea poporului s-a acut auzita si voi „tranzactionabilii” din parlament nu o ascultati? pai atunci de ce sa mai semnez si ideea matale?

 2. paul ghioane spune:

  Sper sa se mobilizeze cetatenii. Tind sa cred ca o vor face, motivati fiind de situatia in care ne aflam in momentul de fata.

 3. anglican spune:

  Trebuie sa existe si curaj pentru ca initiativa sa aiba succes. Curaj din partea romanilor. We will see!

 4. Neo spune:

  era si timpul; sa vedem ce va iesi.

 5. Bibliotecaru spune:

  Dublarea maximului pedepsei pentru omor s-a introdus în capitolul 22, Drepturile şi libertăţile fundamentale, Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică? Păi ajungem de râsul întregului univers cosmic. 😀 Articolul din Constituţie care permite privarea de libertate este art. 53, Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Numai acolo se vorbeşte, în întreg capitolul, de cazurile în care cetăţenii nu mai pot beneficia de drepturile lor constituţionale. Orice referire la pedeapsa penală se poate face (deşi nu ar trebui făcută în constituţie) doar aici. Primele două puncte, după părerea mea, sunt aberant localizate.

  Relativ la suspendare, nu trebuia introdus un nou aliniat, ci modificat aliniatul 1 introducând alternativa iniţiativei cetăţeneşti alături de iniţiativa parlamentară.

  Repet, părerea mea. Eu încă nu pricep cum nu a observat nişte lucruri atât de banale Consiliul Legislativ.

  Dar stai! Observ că avizul consiliului legislativ este binişor trunchiat… Dar dacă cineva doreşte un pic de manipulare….

  AVIZ nr. 994 din 26 septembrie 2011 referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei
  Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ sub nr. F.N. din 12 septembrie 2011,
  CONSILIUL LEGISLATIV,
  În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată,
  avizează favorabil iniţiativa legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:
  I.Observaţii de fond
  1.Iniţiativa legislativă a cetăţenilor are ca obiect de reglementare revizuirea Constituţiei României, republicată, în sensul completării art. 22 şi 52 în scopul descurajării comiterii unor fapte antisociale cu pericol deosebit, precum şi al modificării art. 95 alin. (2), acordându-se dreptul de a propune suspendarea din funcţie a Preşedintelui României şi unui număr de cel puţin 1.000.000 de cetăţeni cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 150 din Constituţie.
  Prin obiectul său de reglementare, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor constituţionale, fiind incidente prevederile art. 151 din Legea fundamentală.
  2.La art. I pct. 1, referitor la norma propusă pentru art. 22 alin. (4) teza întâi, semnalăm că soluţia legislativă privind stabilirea în Constituţie a maximului pedepsei pentru anumite infracţiuni nu este în acord cu dispoziţia din art. 73 alin. (3) lit. h) din Legea fundamentală, potrivit căreia infracţiunile şi pedepsele sunt reglementate prin lege organică. Aducerea la nivel constituţional a normelor privind pedepsele aplicabile în cazul anumitor infracţiuni ar crea, prin urmare, necorelări chiar între dispoziţiile Legii fundamentale.
  Pe de altă parte, trebuie semnalat că textul propus pentru art. 22 alin. (4) nu are în vedere regimul general al pedepselor, astfel cum acesta este reglementat de Codul penal, adoptarea soluţiei legislative propuse implicând o modificare de esenţă a dispoziţiilor legii penale referitoare la instituţia pedepsei. Astfel, potrivit art. 53 pct. 1 din Codul penal, detenţiunea pe viaţă reprezintă o pedeapsă principală, alături de închisoare şi de amendă. Prin urmare, detenţiunea pe viaţă nu reprezintă un „maxim” al pedepsei închisorii, aşa cum rezultă din textul propus în proiect, ci reprezintă o pedeapsă principală, distinctă de aceasta din urmă. De altfel, maximul general al pedepsei închisorii prevăzut de Codul penal, care nu poate fi depăşit în nicio situaţie şi care nici nu poate fi prevăzut drept maxim special, este de 30 de ani.
  Având în vedere cele de mai sus, rezultă că adoptarea soluţiei legislative propuse ar echivala cu instituirea detenţiunii pe viaţă atât ca maxim general al pedepsei închisorii, cât şi, în cazul anumitor infracţiuni, ca maxim special al acestui tip de pedepse, ceea ce nu ar putea fi acceptat. O astfel de modificare de esenţă a instituţiei pedepsei ar impune, de asemenea, revizuirea tuturor normelor de incriminare din Codul penal şi din legile penale speciale, cu efect asupra întregii filosofii a dreptului penal.
  Pe de altă parte, trebuie subliniat că indicarea expresă a infracţiunilor avute în vedere de norma propusă pentru art. 22 alin. (4) impune legiuitorului organic să utilizeze respectivele denumiri în legea penală. În acest context, semnalăm că, în prezent, infracţiunea de omor deosebit de grav este prevăzută de art. 176 din Codul penal, însă în noul Cod penal – Legea nr. 286/2009, această infracţiune nu mai există, cele două forme sub care este incriminat omorul unei persoane fiind infracţiunea de omor (art. 188) şi infracţiunea de omor calificat (art. 189) – pentru aceasta din urmă fiind prevăzută pedeapsa detenţiunii pe viaţă, alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani. Prin urmare, o eventuală revizuire a Constituţiei în sensul propus prin proiect ar face necesară incriminarea expresă a unei noi infracţiuni – infracţiunea de omor deosebit de grav, care ar necesita modificarea noului Cod penal.
  Infracţiunea de act sexual cu un minor se regăseşte atât în actualul Cod penal (art. 198), cât şi în noul Cod penal (art. 220), însă infracţiunea de trafic de stupefiante este prevăzută numai de Codul penal în vigoare (art. 312). Cu toate acestea, precizăm că, deşi denumirea marginală a acestei infracţiuni nu a fost modificată în mod expres, dispoziţiile referitoare la produsele şi substanţele stupefiante din cuprinsul art. 312 din Codul penal au fost abrogate prin Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Prin urmare, în prezent, art. 312 din Codul penal are în vedere numai traficul de substanţe toxice. În noul Cod penal, infracţiunea de trafic de stupefiante nu mai este incriminată, întrucât, în ceea ce priveşte traficul ilicit de droguri, este păstrată incriminarea din Legea nr. 143/2000, legea-cadru în materie. Astfel fiind, eventuala completare a art. 22 din Constituţie în sensul propus prin proiect ar conduce şi la necesitatea regândirii incriminărilor referitoare la traficul de droguri.
  Întrucât realităţile sociale care impun intervenţia legiuitorului penal sunt mult mai dinamice decât relaţiile sociale reglementate în mod tradiţional prin Constituţie, apreciem că prevederea în Legea fundamentală atât a denumirilor infracţiunilor, cât şi a pedepselor maxime aplicabile nu este indicată. De altfel, acest considerent a fost avut în vedere şi de legiuitorul constituant care a rezervat reglementării prin lege organică domeniul infracţiunilor şi al pedepselor. Prin urmare, în spiritul Legii fundamentale, majorarea pedepselor pentru anumite infracţiuni ar trebui să facă obiectul unei legi organice.
  3.Referitor la norma propusă la art. I pct. 1 pentru art. 22 alin. (4) teza a doua, precizăm că instituirea, cu rang de principiu constituţional, a imposibilităţii reducerii, pe parcursul executării, a pedepselor pentru anumite infracţiuni intră în contradicţie cu regula aplicării legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 13-15 din Codul penal, regulă care derivă din principul legalităţii incriminării şi pedepsei, statuat de art. 23 alin. (12) din Constituţie. Avem în vedere faptul că, în afară de situaţia înlocuirii obligatorii a detenţiunii pe viaţă cu închisoarea pe timp de 25 de ani, reglementată de art. 55 alin. (2) din Codul penal – înlocuire care, potrivit art. 58 din noul Cod penal, este supusă îndeplinirii unor condiţii obligatorii – principala situaţie de reducere a pedepsei aplicate, pe parcursul executării acesteia, este aplicarea obligatorie sau facultativă a legii penale mai favorabile în condiţiile art. 14 şi 15 din Codul penal în vigoare – respectiv aplicarea obligatorie prevăzută de art. 6 din noul Cod penal.
  Excluderea posibilităţii reducerii, în timpul executării, a pedepsei aplicate, ca urmare a intervenţiei unei legi penale mai favorabile, avută în vedere de norma propusă pentru art. 22 alin. (4), chiar dacă vizează numai anumite categorii de infracţiuni, apare însă ca o suprimare a principiului legalităţii incriminării, prevăzut de art. 23 alin. (12) din Constituţie, principiu care reprezintă o garanţie a libertăţii individuale consacrate de art. 23 din Legea fundamentală. Or, potrivit art. 152 alin. (2) din Constituţie, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
  Observaţiile sunt valabile, în mod corespunzător, şi pentru norma propusă la art. I pct. 2 din proiect pentru art. 52 alin. (4) teza a doua, în ceea ce priveşte prevederea imposibilităţii reducerii, pe parcursul executării, a „pedepselor stabilite pentru infracţiunile comise în exerciţiul unei funcţii publice”.
  4.Semnalăm că norma propusă la art. I pct. 2 pentru art. 52 alin. (3) teza întâi nu ţine seama de reglementarea infracţiunilor în dreptul penal român. Astfel, din redactarea propusă ar rezulta că în legislaţia penală nu ar exista nici măcar o singură infracţiune al cărei subiect activ calificat să fie un funcţionar public. Avem în vedere faptul că numai într-o astfel de situaţie s-ar putea aplica agravarea răspunderii prevăzută de text, respectiv „dublarea limitelor pedepselor prevăzute de lege”. Or, infracţiunile săvârşite „în exerciţiul unei funcţii publice” sunt grupate, în Codul penal, în principal în cuprinsul capitolului I „Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul” din titlul VI al Părţii speciale. În cazul acestor infracţiuni, subiectul activ este calificat – funcţionar public [noţiune care include, potrivit art. 147 alin. (1) din Codul penal, şi situaţia persoanei care ocupă o funcţie publică]. O parte dintre aceste infracţiuni nu pot fi săvârşite decât de un funcţionar public în exerciţiul funcţiei sale, iar pedepsele prevăzute de lege reflectă acest aspect. Pe de altă parte, pedepsele sunt mai mici în cazul faptelor din acest capitol care sunt incriminate şi în cazul în care sunt săvârşite de un funcţionar în sensul art. 147 alin. (2) din Codul penal (respectiv o persoană care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice, fără a ocupa o funcţie publică).
  De exemplu, abuzul în serviciu săvârşit de un funcţionar public se pedepseşte, conform art. 246 din Codul penal, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, în vreme ce pentru aceeaşi infracţiune, săvârşită însă de un funcţionar, maximul pedepsei prevăzut la art. 246 din Codul penal se reduce cu o treime, potrivit art. 258 din Codul penal. Se observă astfel că sancţionarea mai gravă a faptei săvârşite de un funcţionar public este deja prevăzută de lege, aplicarea din nou a unei agravări a pedepsei apărând aşadar ca excesivă.
  Precizăm că infracţiunile care pot fi săvârşite de o persoană care ocupă o funcţie publică sunt prevăzute şi de alte norme din Codul penal, precum şi de unele dispoziţii din legile penale speciale, în toate situaţiile faptele fiind sancţionate cu o pedeapsă care reflectă gravitatea deosebită a acestora.
  În plus, menţionăm că pedepsirea mai gravă a infracţiunilor săvârşite de o persoană care ocupă o funcţie publică se regăseşte şi în reglementarea instituită prin noul Cod penal – Legea nr. 286/2009.
  Pentru aceste motive, apreciem că soluţia legislativă propusă la art. I pct. 2 pentru art. 52 alin. (4) din Constituţie nu poate fi acceptată.
  Mai mult decât atât, precizăm că, prin obiectul său de reglementare, norma propusă nici nu se leagă tematic de dispoziţiile art. 52 din Legea fundamentală, referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, şi care constituie temeiul constituţional al contenciosului administrativ şi răspunderii patrimoniale a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
  5.La art. I pct. 3, referitor la norma propusă pentru art. 95 alin. (2), întrucât numărul de cetăţeni cu drept de vot prevăzut în proiect (1.000.000) care pot iniţia propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României este mai mare decât numărul de cetăţeni cu drept de vot care pot iniţia revizuirea Constituţiei (500.000) prevăzut de art. 150 din Constituţie, text la care se face trimitere, sugerăm ca proiectul să prevadă în mod distinct condiţiile de exercitare a iniţiativei cetăţeneşti de suspendare din funcţie – respectiv o eventuală majorare a numărului judeţelor din care provin semnatarii, precum şi a numărului de semnături necesare – şi nu să se facă trimitere la condiţiile prevăzute de art. 150 din Constituţie.
  În plus, ar trebui să se prevadă în mod expres un minim de norme de procedură privind sesizarea Parlamentului cu propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României iniţiată de cetăţeni.
  Având în vedere aspectele semnalate în aviz, pentru a putea fi promovată, prezenta iniţiativă cetăţenească trebuie completată şi reformulată în mod corespunzător.
  II.Observaţii de redactare şi de tehnică legislativă
  1.Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesară reformularea titlului, astfel:
  „Lege de revizuire a Constituţiei României”
  2.Având în vedere observaţiile de la cap. I pct. 2-4 din aviz, în cazul eliminării din proiect a pct. 1 şi 2 ale art. I, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea introductivă a art. I trebuie reformulată astfel:
  „- Art. I
  Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
  «1. Alineatul (2) al articolului 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:»”
  În continuare se va reda norma propusă, urmând ca partea dispozitivă a pct. 3 să fie eliminată.
  Având în vedere observaţia de la cap. I pct. 5 din aviz, art. I trebuie completat cu un nou punct, prin care să se introducă un nou alineat care să reglementeze condiţiile de exercitare a iniţiativei cetăţeneşti propuse. Sugerăm următoarea redactare pentru partea dispozitivă:
  „2. După alin. (2) al art. 95 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:”
  3.La art. II, pentru o informare completă, în finalul normei trebuie introdus termenul „republicată”.
  -****-

  PREŞEDINTE,

  dr. DRAGOŞ ILIESCU
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 713 din data de 10 octombrie 2011

  Opaaaaaa! Sensibil altceva. Deja seamănă cu ceea ce spuneam eu şi domnul Mangu la prima intervenţie pe acest subiect subiect. Ce noroc că m-am uitat în Monitorul Oficial… 😀 Îmi retrag dezamăgirea faţă de domnul Dragoş Iliescu. Aşa da.

 6. Zelea spune:

  sa speram ca nu o sa revizuiasca Basescu – Constitutia..

 7. Nerantula spune:

  basescu ar vrea sa suspende Constitutia de fapt…… crede ca fost facuta in Weimar.

 8. Aleesandra spune:

  Cetatenii trebuie sa se mobilizeze in vederea demararii cat mai urgent posibil a procedurii suspendarii presedintelui Romaniei.

 9. Sandu spune:

  Legea penala este foarte permisiva in Romania, iar acest lucru ar trebui sa de-a de gandit actualilor politicieni romani.

 10. Gabriel spune:

  Ma bucur ca s-a creat acest Comitet de Initiativa. Felicitari !!!

 11. Jude spune:

  ŢARA PIERE DE tătar
  BABA SE PIAPTĂNĂ (Adrian Năstase)

  După celebra suspendare a lui Jon* – de acum material ditactic în şcolile democraţiei parlamentare – „Iniţiativa legislativă privind revizuirea Constituţiei României”, tot marca Dan Voiculescu, este soluţia termică de origine vulcanică, ce va hotărâ nu numai că se poate, dar şi cum se poate pulveriza o „godzilă” cu arma pură a democraţiei.
  Naşterea lui Hristos din această prognozată cea mai cumplită iarnă a ultimilor 300 de ani europeni, va beneficia, în ieslea mioritică, de agentul termic al iubirii noastre dezlănţuite pentru restabilirea condiţiei umane dumnezeieşti, morfolită satanic de Băsescu şi gaşca iadului (pdl, udmr, punr).
  Popularizarea imediată a documentului prin tote mijloacele este esenţială, iar strângerea de semnături AUTENTICE în cuantumul minim necesar trebuie să ne privească pe toţi cetăţenii României, cu o mobilizare exemplară în cadrul USL.
  Contrastant, Adrian Nastase acest perdant de profesie, o freacă pe blogul său cu „Jurnal de tribunal (1)”, până la „n” probabil, precum baba care se piaptănă, în loc să preia „Iniţiativa…”. Fiinţa acesta, copilul din labă al lui Iliescu, este capabil, din interese meschine proprii, să copiteze din nou găleata cu lapte…
  DV te rog să ieşi sistematic pe toate antenele tv şi radio, cu foarte scurte lecţii de democraţie, şi, musai, cu material didactic autentic.

 12. Bibliotecaru spune:

  Mă simt stingher, sunt singurul care face o observaţie de fond şi nimeni se pare că nu citeşte ce spun… 😀 Începe să-mi pare rău că aş putea tulbura entuziasmul general.

 13. albinutza spune:

  Foarte bine ca aceasta initiativa nu a ramas doar la stadiul de proiect. Sa inceapa strangerea de semnaturi!

 14. marcu75 spune:

  Decat sa stam la mana puterii portocalii, mai bine ne mobilizam noi, cetatenii, pentru a schimba ce nu merge in tara asta.

 15. Laura Paun spune:

  Peste jumatate dintre romani nu l-au vrut pe Basescu presedinte. De cand a dictat aceste masuri draconice de austeritate, cu siguranta procentul s-a marit in defavoarea lui. Deci, unde putem semna?

 16. Laura Paun spune:

  Cred ca va trebui sa pregatiti liste suplimentare. Un milion de semnaturi se strang foarte rapid, la cate nemultumiri sunt impotriva presedintelui.

 17. Adi Martinescu spune:

  In acest moment, ni se mai ofera o sansa pentru suspendarea presedintelui. Ar trebui sa actionam – impreuna – cum se cuvine.

 18. Stefan Rotaru spune:

  Sunt multe probleme in tara asta si e bine ca incepem sa ne exprimam nemultumirile fata de existenta lor. Poate reusim sa miscam ceva. Politicienii aflati la putere nu sunt deloc preocupati de rezolvarea problemelor noastre, ci doar de propriile castiguri. Familia Basescu e prima care ar trebui sa se retraga din viata politica.

 19. marco spune:

  Il semnez,fara sa clipesc,numai sa gasesc oamenii cu lista.Postati locatii unde vor putea fi gasiti,informativ.Poate omul nu are drum prin acel loc,dar poate isi face timp sa treaca,daca chiar vrea sa participe cu semnatura sa la aceasta campanie.

  @Bibliotecaru
  Nu aveti de ce.Eu am citit,totusi as vrea sa vad chiar si asa pusa in aplicare,aceasta initiativa.La obiect si bine punctata observatia.

 20. Neo spune:

  asta e o revolutie mai inteligenta decat cea de pe Wall Street.

 21. Zerillos spune:

  pai asta ar fi o revolutie.

 22. Jude spune:

  @MARCO E PRACTIC

  Vă rog să daţi curs şi propunerii sale, domnule DV, până nu se răceşte entuziasmul ( şi de la iarna timpurie care se instalează).
  Sunt numeroşi voluntari capabili să îndrume potenţiali semnatari spre punctele organizate.
  Curând va apare pe sticla telvizoarelor „lacrimile sincere” ale bestiei pe care trebuie s-o înlăturăm…şi bocete pe la posturile de radio ale personajului sinistru.
  Bucureştiul este un bazin importan de voturi antibăsiste.
  Mulţi locuitori potrivnici puterii actuale, dintre potenţialii semnatari, nu sunt cuplaţi la cablu ori s-au decuplat şi n-au ştiinţă despre această excepţională acţiune cetăţenească. Faceţi „vizibile” antenele dv. pentru mijloacele cele mai simple de recepţie, macar până la strîngerea semnăturilor.
  Tineretul şi puzderia de şomeri „fericiţi” trebuie să cunoască această acţiune.
  Poliţia română – naşul lui Jon* poate să susţină, cu semnături pe liste.
  Emigranţii poate vor semna şi ei, măcar în acelaşi ritm cu cel de la ultimele alegeri prezidenţiale…

 23. Sandu spune:

  Trebuie sa ne mobilizam sa stangem semnaturile pentru reviziurea Constitutiei.

 24. Aleesandra spune:

  O sa semnez si eu pe aceasta lista pentru ca sunt de acord in totalitate cu aceste propuneri de modificare a Constitutiei.

 25. marco spune:

  @Laura Paun la post : “Asa că luati măsuri de ascultare a convorbirilor…” v-am dat un raspuns (acolo).Macar aici,acum si noi sa nu ramanem restantieri cu un raspuns sau orice altceva,precum guvernantii cu salariile profesorilor.

  @Jude este o idee,a mea.Totusi asta presupune semnarea acestei initiative cetatenesti,sa fim uniti si FIECARE DIN NOI SA CONTRIBUIE.Cei de peste hotare,nu stiu daca au dreptul sa semneze aceasta initiativa,dar uite unde initiativa celor de la PD (votul prin corespondeta) ar avea un efect IMPORTANT…LOL.
  Am propus sa se anunte,deoarece fiecare din noi suntem,prea stresati,prea infricati,vom fi in aceasta iarna,prea infrigurati si chiar MULT PREA CU RABDAREA IN GENERAL intinsa la maxim,ca sa mai stam sa cautam prin orasele mari aceste liste.Daca stim unde sunt,atunci nu mai avem nici o scuza.Daca vrem sa schimbam ceva,semnam sau participam la manifestatii pasnice.Nu semnam,inseamna ca NE MERITAM SOARTA.
  Inca ceva,mergeti cu aceste liste si prin sate si prin comune, NU DOAR ORASE.Si cei din zonele rurale au dreptul sa semneze sau nu aceasta lista.
  In sate puteti,face reuniuni ale populatiei unde sa le comunicati,CE SE DORESTE PRIN ACEASTA SEMNATURA si pot semna sau nu.Acolo se pot face astfel de adunari si astfel de comunicari publice si este mult mai eficient decat,mersul din poarta in poarta din punct de vedere al TIMPULUI.

 26. capitanul spune:

  neo, pai aia de pe wall street e un fas….niste onguri si cativa rockeri

 27. relu spune:

  ar trebui reinnoita constiinta civica la romani. am zis

 28. Nepotu spune:

  Locuim împreună cu bunicii dinspre mamă care aflând despre această iniţiativă au declarat că ar semna din convingere un „formular” juridic ticluit, datat, cu elementele de identificare ale lor, care să-l procur, eu urmând să-l duc la cel mai apropiat punct de colectare, bătrânii având reale probleme cu deplasarea. La fel gândesc şi alţi vecini în vârstă, pe care i-aş servi cu plăcere.
  Mai mult, tataie este dispus să plătească formularul, la depunere.
  M-a rugat să vă transmit sănătate maximă, şi gânduri de bine în ce vă priveşte şi intreprindeţi !
  El văzând numai Antena 1 vă roagă să vă arătaţi şi pe aceasta, domnule Dan Voiculescu.

 29. sima spune:

  sunt de acord cu albinutza strangerea de semnaturi este esentiala

 30. Dan Doboseriu spune:

  @ Bibliotecaru

  DE ACORD DAR DE PĂRERE CONTRARĂ

  Cei din Comitet munciră admirabil
  Şi demersul civic merge ca pe roate ,
  Consiliul dând deja avizul favorabil :
  “Problema se rezolvă : Nu se poate ! “

 31. Valeriu Mangu spune:

  @ Bibliotecaru

  Felicitari pentru reproducerea textului din Monitorul Oficial, precum si pentru comentarii.
  Se cuvine sa-l felicitam si pe dl. profesor si senator Dan Voiculescu pentru ocazia pe care ne-a oferit-o de a ne apleca asupra temei revizuirii, dar si asupra chestiunilor ridicate de continutul textului initiativei, chiar daca, premeditat sau nu, ne manipuleaza din cand in cand prin trunchierea textelor.
  Al dvs., Valeriu Mangu

 32. Marcel spune:

  Domnule Crin Antonescu va rog sa spuneti care sunt elementele principale de pe agenda publica a USL-ului , spuneti-ne va rugam daca amendarea Constitutiei conform referendumului din 2009 privind un numar de 300 de parlamentari se afla pe agenda publica a USL . Cand vom avea cei 300 de parlamentari promisi conform referendumului votat de peste 80% din populatia tarii noastre ? Pe forumul Realitatea Tv moderatorul a pus intrebarea , “Care este agenda politica publica a USL-ului?” si din pacate nici un simpatizant usl de pe forum nu a stiut ce sa raspunda asa ca va rugam spuneti-ne dumneavoastra . Va rugam lamuriti-ne , vrem sa facem comparatie intre agenda publica a USL si cea a PDL-ului pentru a alege cum sa votam . Va multumim!

 33. Se suspenda, nu se suspenda, se suspenda… « zvonescu spune:

  […] a presedintelui Basescu, actiune care o completeaza pe cea demarata acum cateva saptamani de Dan Voiculescu. Oricat de simpatic/nesimpatic mi-ar fi Voiculescu, adevarul e ca fara impulsionarile concrete ale […]

 34. Felicitari, Evenimentul Zilei spune:

  […] civica pentru revizuirea Constitutiei, demarata la nivel national  (al carei text poate fi parcurs aici si despre al carei stadiu gasiti detalii pe facias.org ): pedeapsa cu inchisoarea pe viata, fara […]

Lasa un Comentariu